Nyheter

Bekjentgjørelse av årsmøte 2020

Vi i styret i Urskauen Agilityklubb ønsker herved å informere om at årsmøtet vil bli holdt den 27.03.2020 på Finstadbru Stadio (Klubbhuset).

Siden dette er klubbens 10 års jubileum vil det bli holdt fest etterpå.

Saker til styret sendes til
styret@urskauenagility.no
innen 20.02.2020.

Forslag til kandidater til styre sendes til 
valgkomite@urskauenagility.no
innen 20.02.2020.