Nyheter

Bekjentgjørelse av årsmøtet 2021

Vi i styret i Urskauen Agilityklubb ønsker herved å informere om at årsmøtet vil bli holdt digitalt den 31.03.2021 kl 18:30 Microsoft Teams.

Påmelding til styret@urskauenagility.no innen 31.03.2021 kl 18:00, sånn at vi får sendt invitasjon.

Dersom det blir åpnet for å kunne holde fysisk årsmøte, vil styre vurdere dette.
Dato kan da bli endret pga. tilgang på leid lokale. 
Dette vil bli opplyst om i god tid før møte.

Saker til styret sendes til:
styret@urskauenagility.no
innen 24.02.2021.

Forslag til kandidater til styre sendes til: 
valgkomite@urskauenagility.no
innen 24.02.2021.

Hilsen
Styret i UAK