Nyheter

Info om partitrening vårsemesteret.

Det er snart på tide å tenke på gruppesammensetningene til vårsemesteret.


Dersom du ønsker å være med på parti trening i agility til våren må du 
sende en mail til paamelding@urskauenagility.no innen 15. januar.
Du er da garantert ett tilbud om plass på ett parti!
De som ikke melder på innen fristen vil bli satt på venteliste og vil få tilbud hvis vi har plass.

I mailen skriver du 
– Førers Navn
– Hundens Navn
– OM det er første gang du går parti/lenge siden sist, må du sende oss info om hunden din og hvilken erfaring både du og hunden har i agiliy,
så vi letter kan plassere deg på rett gruppe.
– mulig å sette opp ønske dag/-er, men det er ingen garanti for at vi kan få til det.


Dersom det er ett ønske om faste partier i LP/RL må dere 
sende en mail til paamelding@urskauenagility.no innen 15. januar.

I mailen skriver du 
– Førers Navn
– Hundens Navn
– Hva du vil trene.

Styret og instruktørgruppa vil da se om det er mange nok å sette opp ett eget parti for dette.
Minimum 5 ekvipasjer på ett parti. Om det ikke er mange i hver av grenene til eget parti forbeholder vi oss retten til å slå sammen LP/RL til ett parti.