Nyheter

Nytt regelverk fra 01.11.2021

Vi har fått ett nytt og kortere regelverk som vi håper vil gjøre reglene klarere og lettere å huske.
Det nye regelverket finner dere her.