Nyheter

Bekjentgjørelse av årsmøte 2024

Vi i styret i Urskauen Agilityklubb ønsker herved å informere om at årsmøtet vil bli holdt den 19.03.2024 kl 19:00 på Bjørkelangen Rådhus (Krepsen).Saker til styret sendes til
styret@urskauenagility.no
innen 13.02.2020.

Forslag til kandidater til styre sendes til 
valgkomite@urskauenagility.no
innen 13.02.2020.