Klubbeffekter

Vil du vise at du tilhører Urskauen Agility klubb?
Vi har klubbklær gjennom Trimtex.
Klubb-butikken åpnes ett par ganger i året da vi er avhengig av ett minimum antall bestillinger.
Dette vil bli annonsert på hjemmesiden og på facebook.

Om du er interessert i klubbklær ta kontakt på klaer@urskauenagility.no, jo flere interesserte vi har jo oftere kan vi åpne klubb-butikken.