Styret

Styret: styret@urskauenagility.no

Leder:  Marianne Langeland
Nestleder: Mogunn Frøise Nilsen
Sekretær: Ann Elisabeth Foss Gravingen
Kasserer:   Ann Mari Wang-Johannesen
Styremedlem: Camilla B. Horvei
Vara: Isabell Emilsen Bäckman
Vara: Ida Stengelsrud

Webmaster: Ann Elisabeth F. Gravingen