Treningsavgift

Når det gjelder treningsavgiften kan det til en hver tid vil variere med hensyn til instruktører og kapasitet i klubben.

Treningsavgiften betales inn på konto nr: 1271 24 35702 eller Vipps #83519

Man må også være medlem.

For å trene i klubben må alle betale en grunnavgift som dekker utstyr og leie av hallen hele året.

Vi har delt treningsperioden i 2 semestre, ett vår/sommer semestre fra 1. mars – 31. august og høst/vinter semestre 1. september – 28. februar.
Grunnavgiften pr. semester er 800,-. (Om man melder seg på trening etter 20. juni og 20. desember koster det 400,- for å trene resten av semestret.)

Partitreningavgift.
Parti treningsavgiften er satt til 1000,- for hund nr 1 og 500,- for hund nr 2+. 

Fra ca 1. mai – 1. september har vi ute-treninger på Finstadbru stadion.
I tillegg er det mulig å trene i hallen hele sommeren. Det er derfor store muligheter for å trene kveldstid i hallen, da partiene stort sett trener ute.