Info om Kurs

hundekurs urskauen agility klubb
Vi har i tillegg til våre faste treninger, kurs.

For å se hvilken kurs vi har satt opp, klikk her!
Kursavgiften skal betales inn til konto nr 1271 24 35702, med mindre annet er spesifisert.
Kursene holdes som regel i våre faste treningslokaler, for vei beskrivelse se her.
Hvor kurset holdes står i kursbeskrivelsen.

Følg også gjerne med på vår facebook!

Mange av kursene kan raskt settes opp ved nok interesserte, så husk å melde din interesse på treningskomite@urskauenagility.no