Treningsavgift og periode.

Når det gjelder treningsavgiften kan det til en hver tid vil variere med hensyn til instruktører og kapasitet i klubben.

Treningsavgiften betales inn på konto nr: 1271 24 35702 eller Vipps #83519

Man må også være medlem.

For å trene i klubben må alle betale en grunnavgift som dekker utstyr og leie av hallen hele året.

Vi har delt treningsperioden i 2 semestre, ett vår/sommer semestre fra 1. mars – 31. august og høst/vinter semestre 1. september – 28. februar.
Grunnavgiften pr. semester er 800,-. 

Partitreningavgift.
Partitreningsavgiften blir etter kostnaden på hver enkelt instruktør.
For interne instruktører er det 1000,- for hund 1 og 500,- for hund 2+ 

Fra ca 1. mai – 1. september har vi ute-treninger på Finstadbru stadion.
I tillegg er det mulig å trene i hallen hele sommeren. Det er derfor store muligheter for å trene kveldstid i hallen, da partiene stort sett trener ute.