Treningsregler for UAK

Reglene gjelder både utendørs og i hallen. (Rødt gjelder fra 01.09.2019)

GENERELL INFORMASJON
Forutsetning for trening i Urskauen Agility Klubb er medlemskap i klubben, og selvfølgelig betalt treningsavgift som til enhver tid bestemmes av styret.
NB: Det er ikke lov å dele koden med personer som ikke har betalt treningsavgiften for perioden.

All trening skjer på eget ansvar!
Urskauen Agility Klubb påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader på hunder, førere/andre personer eller private eiendeler/materiell.
Husk at tøybur, tepper og lignende som oppbevares i hallen kan bli ødelagt av dyr.

Hallen er åpen på flere sider og vi får ikke gjort noe med dette. Derfor viktig at man ikke legger igjen godbitposer/bokser, div. matrester etc.
Kast all søppel i søppelkassene på utsiden av hallen.
Det er alles ansvar at dette blir gjort.
Husk også at varmeovner, varmelamper og lys er slukket og døren til hallen låst når man forlater hallen.

Viktig! Røyking er ikke tillatt verken inne i hallen eller utenfor.
Dette er vi pålagt av gårdeier, og vi forventer at de som røyker respektere dette 100 %

OBS! Luft hunden godt før trening. Hallen er ingen luftegård!
Vi vil helst ikke ha hundeurin og bæsj i hallen eller på hindrene.
Pass ekstra godt på hannhunder og valper, er uhellet ute, så plukk opp og vask med egnet spray og tørk av med en gang.

La hundene sitte i bilen eller i buret mens man bygger bane.
Eller bare venter på tur mens man trener.
Vi har egne plasser for bur i gangen før man kommer inn i selve hallen.
NB: Om du oppbevarer bur i hallen, skal de merkes med navn! Om du låner bur husk at disse skal forlates i samme/bedre stand enn de var før du lånte det. Skulle noe bli ødelagt si i fra til eier eller på facebook gruppen.
Er buret låst skal dette respekteres og kan kun brukes om du har tillatelse fra eier.

Møt opp i rett tid slik at alle kan være med å bygge banen før man henter inn hundene. Da blir
treningen mest mulig effektiv for alle.
Deltar du på parti eller gruppetrening skal det gis beskjed på facebook gruppen før kl 14 på treningsdagen om du kommer eller ikke.
På trening skal vi være positive til hverandre og gi konstruktive tilbakemeldinger.
Vi skal behandle hundene våre rettferdig.

VIKTIG! Hvis hunden bjeffer veldig når den venter, må hundeeier selv ta de nødvendige forhåndsregler slik at dette blir minst mulig sjenanse for de andre.
Ta hensyn til hverandre. Fører må ha kontroll på sin hund både i og utenfor banen.
Pass på at det er god plass mellom hundene på og utenfor banen så det ikke skjer uhell.
VIKTIG! Tisper med løpetid skal ta hensyn når andre trener og bruke bukse.

OBS! Ved minus -10 grader eller kaldere blir det ikke trening! Dette gjelder organiserte treninger.
Hundeeier bestemmer selv når det er for kaldt eller varmt å trene da dette er individuelt fra hund til
hund.

HELSESTATUS
Det er hundeeiers ansvar at treningen utføres med frisk hund. Ha også med egen vannskål og godbitskål på grunn av smittefare.
Hund skal ikke delta på parti- eller fritreninger dersom:
• Den er syk.
• Den har utøy.
• Den er mer enn 4 uker drektig (mer enn 28 dager
Dersom man oppdager smittsom sykdom (lus etc.) så gi beskjed til instruktøren (eller styret) med en gang slik at klubben kan informere og dermed unngå ytterligere smittefare.
Alle hunder må være vaksinert etter gjeldende veterinærforskrifter. Vaksinasjonskort må fremvises
ved forespørsel.

UTLÅN AV HINDRE
Alle agilityhindre og utstyr som finnes i hallen tilhører Urskauen Agility Klubb. Dette skal ikke flyttes fra det til enhver tid gjeldende treningsområde. Styret kan ved søknad låne/leie ut hindre.

TRENINGSNIVÅER – PARTITRENING MED INSTRUKTØR
En fører kan i utgangspunktet kun delta på ett og samme treningsparti med én hund. Dersom det av forskjellige årsaker er ønskelig å gå med flere hunder i tillegg, må det avtales med den instruktøren som har dette partiet.
Dersom antallet ekvipasjer på de enkelte treningspartier er lavt, kan partier innen samme nivå slås sammen.
Ved kurs bør en instruktør ikke ha flere enn 6 ekvipasjer på partiet.
Ved færre enn 3 deltagere på ett parti forbeholder UAK retten til å slå sammen partitreningen den dagen.

Treningspartiene går stort sett fra 1. September til 1. Desember på høsten og fra 1. mars til 1. juni på våren. Utenom disse tidspunktene er det fritrening.

GENERELT – ANG TRENING
Urskauen Agility klubb ønsker at alle medlemmer som trener agility primært skal trene på treningspartier.
Dette skaper et godt grunnlag for de sosiale grunnpilarer som trengs for å drive en hundeklubb.
Fritrening er treningstid som er avsatt for klubbens medlemmer. (Man må ha et minimum av kunnskap om utstyr, treningsregler og hvordan man trener for å kunne fri trene).
For å kunne fritrene må man betale en fritreningsavgift fastsatt av styret (Se treningsavgift).
Fritrening er inkludert i treningsavgiften for partitrening.

REGLER FOR FRITRENING (Fritrening er kun for de som har betalt grunnavgiften for perioden)
Fritreningen er et supplement til partitreningen og man hjelper hverandre med både hinderkombinasjoner og tilbakemeldinger.
Alle skal hjelpe til med bygging og rydding.
Fritreningens utfordringer er at den setter store krav til deltakernes oppførsel i forhold til å være inkluderende og å vise en god egen etikk både når det gjelder behandling av hund og av andre klubbmedlemmer.
Det skal avtales åpent på treningssiden siden vår når man skal trene slik at alle som ønsker det kan se når hallen er ledig. Dette gjelder alle som fritrener.

Viktig! Når man fritrener skal utstyret ryddes bort så sant man ikke har avtalt annet!
OBS! Tilgjengeligheten for fritrening kan imidlertid variere avhengig av hvor mange andre aktiviteter som foregår.

FRITRENING AV VALP
Hundeførere kan søke styret om å delta på fritrening med valp. Kravet er at fører har erfaring på hvordan man trener valper.
Dette gjelder spesielt agilitytrening.

GJESTETRENING
Alle som har betalt treningsavgift kan ha med gjester på fritrening.
Pris for gjestetrening er 50,- pr gang, som betales på vipps. Den som har med gjest må selv være tilstede under treningen.
Man må skrive at man har med gjest på treningssiden.

Man kan kun ha med samme person 3 ganger før gjesten melde seg inn i klubben og søke om plass på treningsparti eller betale for fritrening etter gitte regler og nivå.
Husk at klubbens treningsregler er til for å fremme sikkerhet og rettferdighet for alle.
Som medlem og treningsaktiv er man også ansvarlig for at andre medlemmer følger gitte regler.

DISIPLINÆRE FORHOLD
Ved gjentatte klager vil personen/personene dette gjelder bli kontaktet av styret og få sjansen til å forsvare seg slik at man får ryddet div. misforståelser av veien.
Slike ting må skje på en ryddig og saklig måte slik at verken klager eller innklaget person blir hengt ut på noen måte. Man kan også legge en anonym lapp i postkassen vår som henger i hallen.

SOSIALE MEDIER
Når det gjelder Sosiale medier som for eksempel FB så har styret laget disse retningslinjene:
Grupper/sider på FB skal brukes til og avtale treninger, legge ut film snutter fra treninger/stevner, bane tegninger, spørsmål og lignende.
Innlegg og kommentarer som skaper konflikter og usikkerhet skal ikke legges ut her.
FB treningsgruppen skal kun ha medlemmer som trener i Urskauen Agility Klubb.
Kun personer i styret, eller som har tillatelse fra styret kan opprette FB grupper som er relatert til aktiviteter i klubbens regi, samt legge til personer på disse gruppene.